X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Nowe gry (18104)

Bad Dudes vs Osama Bin Laden

Bad Dudes vs Osama Bin Laden

Twoim zadaniem jest zniszczenie Osamy Bin Ladena.

28.11.2008
Zobacz więcej »
Bloody Rage

Bloody Rage

Zostajesz poddany próbie, jeśli ci się uda będziesz walczył z przeciwn...

06.07.2008
Zobacz więcej »
Celebrity Fight Club

Celebrity Fight Club

Przystąp do walki celebrytów! Wcielasz się w rolę boksera, który daje ...

21.07.2007
Zobacz więcej »
Fighting School

Fighting School

Walcz z nieprzyjaciółmi, którzy staną ci na drodze.

24.12.2008
Zobacz więcej »
Easter Bunny vs Easter Bilby

Easter Bunny vs Easter Bilby

Stajesz do walki z królikiem.

10.11.2007
Zobacz więcej »
Goo Slasher

Goo Slasher

Nie pozwól aby dopadły cię dziwne stworzenia.

22.06.2008
Zobacz więcej »
Easter Egged!

Easter Egged!

Musisz bronić się przed atakującymi jajkami.

24.12.2008
Zobacz więcej »
Tor

Tor

Twoim zadaniem jest obronić się przed obcymi.

31.01.2009
Zobacz więcej »
Run & Kill

Run & Kill

Podczas biegu musisz pokonać swoich przeciwników.

26.04.2009
Zobacz więcej »