X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Nowe gry (18073)

Spore Pong

Spore Pong

Musisz odbijać piłkę i zdobywać punkty.

26.11.2008
Zobacz więcej »
Pressure shot golf

Pressure shot golf

Reprezentuj Europe w grze w golfa na CUP 2004.

08.11.2007
Zobacz więcej »
CapturePad

CapturePad

Wybierz swoją druzynę oraz przeciwnika i stań z nim do gry w piłkę noż...

10.12.2007
Zobacz więcej »
Electro Air Hockey

Electro Air Hockey

Znana i lubiana chyba przez wszystkich gra ;)

10.08.2008
Zobacz więcej »
Yetisports 2 - Orca Slap

Yetisports 2 - Orca Slap

Tym razem musisz trafić kulką w pingwina, a następnie pingwinem w tarc...

11.08.2008
Zobacz więcej »
Yetisports 3 - Seal Bounce

Yetisports 3 - Seal Bounce

Zrób jak największy obrót i rzuć pingwinem do góry.

28.06.2007
Zobacz więcej »
Super Handball

Super Handball

Zmierz się z przeciwnikiem w grze w squascha.

05.01.2012
Zobacz więcej »
Fleabag vs. Mutt

Fleabag vs. Mutt

Twoim zadaniem jest wygrać wojnę z kotem !(możliwa gra w wersji multip...

06.04.2009
Zobacz więcej »
The Race

The Race

Jeżdżąc na motocyklu musisz omijać różne przeszkody i zbierać przedm...

22.07.2008
Zobacz więcej »