X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Najlepsze gry

Extra Lines (Kulki)

Extra Lines (Kulki)

Ta gra to już prawdziwy klasyk. Zadanie gracza polega na ułożeniu pięc...

01.03.2012
Graj w Grę!
Bubble Shooter - Droga na szczyt!

Bubble Shooter - Droga na szczyt!

Bubble Shooter to modyfikacja słynnych kulek. Twoim zadaniem jest strz...

10.02.2012
Graj w Grę!
Blosics 2

Blosics 2

Strąć wszystkie klocki, które znajdują się na platformie. Zadanie to w...

05.03.2012
Graj w Grę!
Mind Your Marbles

Mind Your Marbles

Mind your Marbles to odpowiednik klasycznych kulek. Twoje zadanie pole...

03.03.2012
Graj w Grę!
Jewel Quest

Jewel Quest

Klocki należy ułożyć tak, aby co najmniej trzy identyczne elementy zna...

06.03.2012
Graj w Grę!
Flight of the Hamsters

Flight of the Hamsters

Śmieszna i bardzo wciągająca gra z chomikami w roli głównej. Sympatycz...

09.12.2011
Graj w Grę!
Jane's Hotel

Jane's Hotel

Jane potrzebuje pomocy przy właściwym kierowaniu hotelem. Priorytet to...

03.03.2012
Graj w Grę!
Paris, oh  Paris

Paris, oh Paris

Paris Hilton jest okropnie głodna. Nakarm celebrytkę, aż przytyje. Str...

03.03.2012
Graj w Grę!
Bloons

Bloons

Musisz rozbić jak najwięcej balonów przy jednym strzale. Przytrzymując...

03.03.2012
Graj w Grę!