X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.
Gry zręcznościowe

Gry zręcznościowe

Ilość gier w kategorii: 3301

Bezpłatne 3301 gry zręcznościowe. To miejsce dla każdego gracza, którego znudziły już monotonne gry o podobnej fabule. Czas, który spędzisz w tym dziale będzie obfitował w akcję, adrenalinę i nowe wyzwania. Wybierz grę i pokaż swoje umiejętności!

Gry w kategorii: gry zręcznościowe (3301)

Popularne
Zupa

Zupa

Jedź skuterem i uważaj na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Nie dopuś...

16.02.2009
Zobacz więcej »
Avalanche!

Avalanche!

Skacz białą pianką tak aby nie zostać zmiażdżonym i zalanym. Sterowani...

23.08.2008
Zobacz więcej »
Jetbot

Jetbot

Pomóż Jetbotowi ominąć pułapki i zebrać wszystkie gwiazdki. Sterowanie...

16.04.2008
Zobacz więcej »
Comboll

Comboll

Skacz po platformach i zdobądź jak najwięcej punktów. Aby tworzyć comb...

25.11.2008
Zobacz więcej »
Krazy Kar

Krazy Kar

Ukończ trasę pełną niełatwych do pokonania przeszkód. Zbieraj dodatkow...

10.12.2008
Zobacz więcej »
Electric Doyu

Electric Doyu

Postaraj się doprowadzić kulę do wyjścia. Wykorzystuj przyciąganie mag...

20.05.2008
Zobacz więcej »
The Hunt for Lost Treasure

The Hunt for Lost Treasure

Pokonaj labirynt w jak najkrótszym czasie. Uważaj aby nie dotknąć żadn...

28.06.2007
Zobacz więcej »
Cosmic Corridor

Cosmic Corridor

Skacz z platformy na platformę i zniszcz wszystkie latające cząsteczki...

11.05.2008
Zobacz więcej »
Shaun the sheep - one dog

Shaun the sheep - one dog

Zagoń wszystkie owce do zagrody w ściśle określonym czasie i przejdź d...

27.12.2007
Zobacz więcej »

Serie w kategorii: gry zręcznościowe (16)