X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.
Gry platformowe

Gry platformowe

Ilość gier w kategorii: 975

W grach platformowych prowadzisz bohatera przez poziome powierzchnie. Wśród największych hitów gier platformowych znajdziesz takie pozycje jak Super Mario, Pac-man, Sonic czy Batman.Wejdź już teraz i zagraj w najbardziej popularne gry na całym świecie!

Gry w kategorii: gry platformowe (975)

Popularne
Two Pipes

Two Pipes

Śmieszna platformówka, w której Twoim zadaniem jest przeprowadzenia ma...

23.06.2017
Zobacz więcej »
Reign of Centipede

Reign of Centipede

Musisz bronić latającej wyspy przed rządami Stawonogów i innych potwor...

21.06.2017
Zobacz więcej »
Tentacle Spectacle

Tentacle Spectacle

Pomóż Lenny'emu wydostać Malle z Wyspy Macki, gdzie trafił za sprawą z...

20.06.2017
Zobacz więcej »
Bazooka Boy 2

Bazooka Boy 2

Mały chłopiec, złote monety i niebezpieczne jaskinie - takie właśnie j...

19.06.2017
Zobacz więcej »
Absorbed

Absorbed

W czasie eksperymentu naukowego zostałeś wciągnięty w portal i trafiłe...

19.06.2017
Zobacz więcej »
Path Barrel

Path Barrel

Beczka musi pozostawać w ruchu ... a raczej kryjący się w niej krab, k...

19.06.2017
Zobacz więcej »
Bounce Crasher

Bounce Crasher

Zanim pojawiło się plemię Bitsów ze swoimi wioskami, całe podziemie na...

12.06.2017
Zobacz więcej »
Robot Wants Ice Cream

Robot Wants Ice Cream

Robot i Puppy zmierzają na Planetę Szczęśliwych Lodów, żeby zdobyć tro...

06.06.2017
Zobacz więcej »
Bob the Blob

Bob the Blob

Bob the Blob musi wydostać się z budynku wykorzystując swoje unikatowe...

25.05.2017
Zobacz więcej »

Serie w kategorii: gry platformowe (16)