X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.
Gry escape

Gry escape

Ilość gier w kategorii: 659

Wykazujesz się sprytem i opanowaniem? Jesteś mistrzem w odgadywaniu skomplikowanych zagadek? Jeżeli na powyższe pytania odpowiedziałeś twierdząco, ten dział przeznaczony jest dla Ciebie.

Gry w kategorii: gry escape (659)

Popularne
Old Gold Mine

Old Gold Mine

Wydostań się z kopalni za pomocą znalezionych przedmiotów. Użyj ich w ...

19.09.2012
Zobacz więcej »
Escape The Shack

Escape The Shack

Wydostań się drewnianej nadmorskiej chaty. Przeszukaj jej wnętrze i zn...

18.09.2012
Zobacz więcej »
Monster Basement

Monster Basement

Coś dla fanów grozy. Zostałeś uwięziony w mrocznej piwnicy. Wydostań s...

15.09.2012
Zobacz więcej »
The Great Bathroom Escape

The Great Bathroom Escape

Zostałeś zamknięty w łazience. Teraz musisz znaleźć sposób na wydostan...

14.09.2012
Zobacz więcej »
The Great House Escape

The Great House Escape

Wydostań się z nawiedzonego domu za pomocą znalezionych przedmiotów. P...

12.09.2012
Zobacz więcej »
The Infinite Ocean

The Infinite Ocean

Wydostań się ze statku kosmicznego. Przeszukaj zakamarki zimnego, meta...

11.09.2012
Zobacz więcej »
Escape From The Kitchen

Escape From The Kitchen

Nie bardzo wiesz jak to się stało, ale to fakt - zostałes uwięziony w ...

12.04.2012
Zobacz więcej »
Escape Artist

Escape Artist

Znajdujesz się w niecodziennym położeniu, z którego musisz sprytnie wy...

29.03.2012
Zobacz więcej »
Charger Escape

Charger Escape

Znajdujesz się w stajni. Opowiada się za tym koń stojący w boksie i ki...

29.03.2012
Zobacz więcej »

Serie w kategorii: gry escape (16)