X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.
Gry defense

Gry defense

Ilość gier w kategorii: 730

Czy jesteś urodzonym strategiem? Potrafisz szybko ocenić możliwości swoich działań? Świetnie! Mamy dla Ciebie porcję wyselekcjonowanych gier defense. Obierz strategię i rozpocznij przygodę w wirtualnym świecie.

Gry w kategorii: gry defense (730)

Popularne
Strategy Defense 5 Attack and Defense

Strategy Defense 5 Attack and Defense

Obroń się przed atakiem wroga. Sterowanie myszką.

20.02.2008
Zobacz więcej »
Storm. Astrum Defense.

Storm. Astrum Defense.

Obroń się przed atakiem wroga na Twoje tereny. Sterowanie myszką.

10.11.2008
Zobacz więcej »
Defend

Defend

Nie dopuść aby stworki przeszły przez Twoją obronę. Rozmiesc wojownikó...

14.12.2008
Zobacz więcej »
Marksman Defense

Marksman Defense

Wciel się w dowódcę obrony średniowicznego zamku. Twoim zadaniem będzi...

11.09.2008
Zobacz więcej »
Sky Fortress

Sky Fortress

Obroń swoją twierdzę przed atakiem wroga. Sterowanie myszką.

05.03.2008
Zobacz więcej »
Munio To Defend...

Munio To Defend...

Ustaw wieżyczki obronne tak, by wrogie jednostki nie przedostały się p...

18.05.2008
Zobacz więcej »
Color Archers

Color Archers

Obroń się przed atakiem czarnoksiężników. Wybierz odpowiedni kolor far...

18.05.2009
Zobacz więcej »
Fighting

Fighting

Obron się przed atakiem potworów. Zbieraj bronie i uważaj. Sterowanie ...

27.05.2008
Zobacz więcej »
Doyu Defense

Doyu Defense

Pokonaj atakujących Ciebie wrogów i przetrwaj jak najdłużej.

22.03.2008
Zobacz więcej »

Serie w kategorii: gry defense (16)