X

Logowanie do serwisu

Nie pamiętam hasła

Nie masz jeszcze konta?

Przeczytaj informacje dotyczące korzyści z rejestracji w naszym serwisie, kliknij TUTAJ!

WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.
Gry defense

Gry defense

Ilość gier w kategorii: 729

Czy jesteś urodzonym strategiem? Potrafisz szybko ocenić możliwości swoich działań? Świetnie! Mamy dla Ciebie porcję wyselekcjonowanych gier defense. Obierz strategię i rozpocznij przygodę w wirtualnym świecie.

Gry w kategorii: gry defense (729)

Popularne
Madness Combat Defense

Madness Combat Defense

Ustawiaj wieżyczki obronne tak, by Madnessi nie przedostali się przez ...

31.08.2008
Zobacz więcej »
Kasteel verdedigen

Kasteel verdedigen

Obroń się przed atakiem wrogiego wojska i zarób sporo kasy. Sterowanie...

10.12.2007
Zobacz więcej »
Rift War

Rift War

Obroń swoją twierdzę przed atakiem wroga. Stawiaj mury obronne oraz in...

01.03.2009
Zobacz więcej »
Xeno Tactic

Xeno Tactic

Obroń swoją twierdzę przed atakiem wroga.

12.12.2007
Zobacz więcej »
The Commanders Sister

The Commanders Sister

Świetna gra typu defense. Obroń swoją bazę przed atakiem wroga.

24.02.2008
Zobacz więcej »
Jungle Hunting

Jungle Hunting

Obron swoją wioskę przed atakiem wroga.

05.11.2007
Zobacz więcej »
Defend Your Inglor

Defend Your Inglor

Musisz nie dopuścić do zniszczenia Twojego robota. Sterowanie myszką.

20.11.2008
Zobacz więcej »
Ultimate Defense 2

Ultimate Defense 2

Rozstaw swoich wojowników tak aby żaden z potworów nie przedostał się ...

24.12.2008
Zobacz więcej »
Favela Heroes

Favela Heroes

Rozstaw swoich ludzi tak aby samochody wroga nie dotarły za daleko. St...

13.10.2008
Zobacz więcej »

Serie w kategorii: gry defense (16)